BILDEPÅNS HÅLLBARHETSARBETE - God utbildning för alla

Mål 4 - God utbildning för alla

För oss på Bildepån är det viktigt att vara en aktiv medspelare lokalt i Varberg. Vi värnar om våra barn och ungdomar som är vår framtid. För oss är det självklart att aktivt stötta utbildningssektorn och det lokala föreningslivet. Vi har ett engagemang i skolan och arbetar med att påverka innehåll och kvalitet på utbildning kopplat till vår bransch. Vi arbetar för jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Nedan följer några aktiviteter för att uppnå MÅL 4 i FN:s Globala Hållbarhetsmål.

SKAL-Skola Arbetsliv

SKAL (skola-arbetsliv) är ett arbetssätt och samverkan mellan Varbergs näringsliv och de kommunala grundskolorna. För att benämnas som ett SKAL-företag ska företaget ha minst 35 olika yrkesroller. Arbete är långsiktigt och är ett återkommande arbetssätt där eleverna möte flera olika yrkesroller under sina nio år i grundskolan.

Under årskurs 2 lyfter vi trafiksäkerhet med eleverna genom STANNA-TITTA-VINKA.

I årskurs 5 får eleverna ta del av en "Speed dating" av fyra till fem olika roller, där eleverna ges möjöighet att ställa frågor.

Två år senare, årskurs 7, får eleverna göra ett studiebesök hos oss på Bildepån i Varberg och testa på olika arbetsmoment i olika yrken.

PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

Samarbetet vi har med skolan är av största betydelse vilket vi är väldigt glada för. Vi ser det som en möjlighet att väcka nyfikenhet för våra yrken och att eleverna får se att det ryms många olika yrkesroller i våra verksamheter. För oss handlar det om ett aktivt deltagande för att locka framtidens medarbetare till oss.

Personbilsmekaniker, lastbilsmekaniker, reservdelskoordinator, vaktmästare, bilvårdstekniker, marknadsförare och HR-koordinator är några av de yrkesroller som våra PRAO-elever, från årskurs åtta och nio får prova på.
Vi har samtidigt möjligheten att höra vad som är viktigt för dem när det kommer till gymnasieval, vad som lockar eleverna i framtiden m.m.

MOA-mässan - Modern arbetslivsorientering

Syftet med MOA-mässan är att ge eleverna kunskap om olika yrken och branscher i ett interaktivt möte med yrkesföreträdare.

Mässan ska också uppmuntra till nyfikenhet om tillväxten i Varberg vilken ger kända och nya förutsättningar till arbete på hemmaplan.

BoIS i samhället

Tillsammans med Varbergs BoIS och flera företag i Varbergs Näringslivet stöttar vi läsprojektet "Läsande förebilder" som innebär att eleverna i årskurs 2 får besök av spelare i Varbergs BoIS.

Spelarna läser högt ut boken ”Åskan” av Ulf Stark. Därefter diskuterar spelarna med eleverna om vikten av läsning, källkritik och läsningens betydelse samt delar med sig av sina drömmar och mål.

Aktivt Näringliv

Vikten av ett aktivt näringslivs anser vi är viktigt. Det är tillsammans vi utvecklar Varberg och gör det till en plats där man vill bo och verka. För oss är det viktigt att skapa en plats att mötas och utbyta erfarenheter och inspirera tex. genom företagsluncher och andra events.