Vår vision

Tillsammans leder vi utvecklingen av morgondagens hållbara mobilitetslösningar.

Företaget

Bildepån i Varberg är en del av Finnvedens Bil. Ett företag som ägs av Liljedahl Group. Bildepån har en  flermärkesstrategi som vill göra skillnad och inspirera genom innovativa möten mellan människor. Bildepån representerar Volvo personbilar, Maxus person- och transportbilar och Fiat Professional transportbilar som har ett komplett utbud av produkter och tjänster för att underlätta billivet. Bildepån har omkring 90 anställda och en årlig omsättning på ca 500 miljoner kronor. Förutom kärnverksamheten äger och förvaltar koncernen ett antal fastigheter i Varberg.
Kännetecknande för oss på Bildepån är att vi gärna tänker nytt, vill utvecklas och hela tiden se möjligheter. Vi gillar när det händer och tror på delaktighet, samarbete och öppenhet i kombination med eget ansvar. Vi sätter stor tilltro till våra medarbetarteam då vi vet att samarbete skapar de bästa resultaten och ett härligt arbetsklimat. Vi har ett aktivt utvecklings- och förbättringsarbete där alla medarbetare kraftsamlar kring våra mål och utmaningar.

Bildepån the story

Vår historia började redan på 1930-talet i en helt annan bransch när Karl J Nilsson började arbeta på Varbergs Träförädling där han så småningom blev delägare. Träförädligen var en trävaruhandlare och snickerifabrik och var på sin tid en betydande arbetsplats med sina som mest 130 anställda. Företaget hade sin storhetstid efter kriget då man tillverkade köksinredningar, ytterdörrar, målade fönster, golv och annat som behövdes i miljonprogrammet. Karls båda söner Stig och Verner började arbeta tillsammans med sin far och genom Stigs svåger, Gunnar Rejme, kom bröderna i kontakt med Volvo och köpte 1958 Varberg Bil-Depot på Träslövsvägen. Stig var den mer bilintresserade av bröderna och valde att bli bilhandlare medan Verner stannade kvar på Träförädlingen.

Generationsskifte och fokus på bilhandelsverksamheten

1971 sålde familjen Träförädlingen till Byggma-koncernen. Detta var ett led i att genomföra generationsskiftet då Verners båda söner Kurt och Steve var på väg in i företaget. Kurt började som bilförsäljare och Steve som verkstadskontorist. 1974-75 skedde en generationsväxling och bröderna Kurt och Steve Nilsson tog över. I början på 1980 utökades verksamheten med drivmedelsförsäljning och Bildepån blev även återförsäljare av Renault person- och transportbilar. Verksamheten växte och det blev allt mer utmanande att få plats på Träslövsvägen. Beslutet fattades att flytta ihop hela verksamheten på Värnamovägen där Lastvagnar fanns.

En anläggning för helheten

1992 stod den nya kompletta bilanläggningen klar och hela verksamheten flyttades över till Värnamovägen, där den fortfarande finns kvar. Runt 2000 förvärvades dåvarande Fordhandlarens lokaler där ett komplett skadecenter invigdes under 2004. Den gamla bilhallen byggdes om och 2005 började Bildepån återigen representera varumärket Ford.

Visionen ”Ett Depåstopp”

2009 påbörjades arbetet kring visionen ”Ett Depåstopp” där målsättningen blev att få till en anläggning där alla tjänster som rör bilnyttjandet skulle erbjudas inom Bildepåns väggar. Första steget blev att köpa anslutande mark på Susvindsvägen. 2014 påbörjades arbetet med en helt ny anläggning för lastbilsverksamheten som invigdes sommaren 2015. 2015 togs beslutet att bygga en svanenmärkt tvättgata och gör-det-själv-tvätt med stark miljöprofilering som stod klar mars 2016. För att säkerställa ytor för uppställning av bilar i lager samt parkeringsytor för våra medarbetare stod vårt nya parkeringshus klart 2017.

Nya Däckcenter

Hösten 2019 stod Bildepåns Nya Däckcenter klart. Fastigheten ligger på Smältugnsgatan 3B och erbjuder däckskifte, däckhotell och glasskada. Byggnaden innehåller ett däcklager på 1600 m2 samt verkstad och kontor på 1200 m2. Det finns plats för 19552 stycken däck, vilket innebär 4888 däckuppsättningar.

2021 utvecklades däckcenter och kom nu även att erbjuda försäljning och reparation av släp från Fogelsta.

Nya Skadecenter

Under 2021 genomfördes en ombyggnation av vårt skadecenter. Det stod klart årsskiftet 2021/2022 och kan titulera sig som ett av Västsveriges modernaste skadeverkstad.

Arbetet med att skapa morgondagens personbilsverksamhet pågår intensivt och målsättningen är att den ombyggda och tillbyggda anläggningen ska stå klar inom de närmsta åren.

Bildepån en del av Finnvedens Bil

20 januari 2023 förvärvade Finnvedens Bil, Bildepåns personbilsrörelsen med tillhörande skadecenter, Tanka, Tvätta samt däckhotell.

Finnvedens Bil, som ingår i Liljedahl Group, grundades i Smålandsstenar 1936 och finns idag på tre orter: Värnamo, Gislaved och Kristinehamn. Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, Dahrén Group, Hörle Wire Group, Pronect, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även huvudägare i det börsnoterade bolaget Bufab AB. Koncernen omsätter cirka 15 miljarder och har drygt 1 500 anst

Läs mer om Bildepån här.