BILDEPÅNS HÅLLBARHETSARBETE Bekämpa klimatförändringarna

MÅL 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vi arbetar aktivt med att minska vår energiåtgång genom att övervaka och optimera energiförbrukningen i våra anläggningar. Våra anläggningar värms upp av el som kommer från bergvärme, fjärrvärme,
solenergi, solceller och vindkraft för att minska belastningen på vår miljö. Bildepån är delägare i Varberg Vind. Vi ska minska utsläpp till mark, vatten och luft. Vi vill påverka omställningen från fossila bränslen till större andel förnybara bränslen, såsom biogas, el m.fl.

Energi

Energi

Vattenåtervinning
Energioptimering

Solenergi

Greenium

Växtbaserade kemikalier för bilspat

Vi bestämde oss för att göra skillnad på riktigt. Bildepåns tvättar minskar utsläppen av skadliga ämnen med 90 procent, jämfört med en orenad biltvätt.

Nu tar vi nästa steg och vår biltvätt och våra Gör-det-själv-platser är bland de första i Sverige med det växtbaserade tvättmedlet Greenium, som har upp till 95% lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella petroleumbaserade produkter. Samtidigt som de i många fall är 40% effektivare. Resultatet blir bättre glans i lacken, med minimal miljöpåverkan.

95% mindre miljöpåverkan 37% lägre borstmotstånd 40% bättre glans i lacken

Aktiva miljöval

Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss på Bildepån i Varberg och vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna över en välfungerande och frisk värld till kommande generationer. Därför försöker i möjligaste mån välja produkter med märkningar som till exempel Svanen, Bra miljöval, Rättvisemärkt eller ekologiskt

Att välja bra kvalitet som håller länge är ett mål för oss utifrån ett hållbarhetsperspektiv.