MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion

MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar aktivt med att minska vår förbrukning av kemikalier samt att minimera mängden avfall och farligt avfall. Vi ska minska utsläpp till mark, vatten och luft. Vi vill påverka omställningen från fossila bränslen till större andel förnybara bränslen, såsom biogas, el m.fl.

Vi vill uppmuntra våra kunder och medarbetare att göra hållbara val. Vi på Bildepån i Varberg värnar om bilens livscykel från fabrik via flera ägare och slutligen demontering och allmänhetens kunskap om en hållbar livsstil.

Hållbara Kunderbjudanden- TVÄTTA

Genom att tvätta din bil i vårt bilspa möter vi Svanen-märkningens höga krav, utan att ge avkall på kvaliteten. Bildepåns biltvättar minskar utsläppen av skadliga ämnen med 90 procent, jämfört med en orenad biltvätt. Resursförbrukningen är ytterst effektiv: vi återvinner regnvatten, får värme och elektricitet från egna solpaneler och belysningen sker naturligtvis med energisnåla LED-lampor.

Hållbara kunderbjudanden - TANKA

Förnybar diesel

Vi vill ständigt utveckla och kunna erbjuda hållbara val i våra kunderbjudanden. På vår TANKA station erbjuder vi HVO 100 som är förnybar diesel och har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e)

Hållbara kunderbjudanden - RULLA

Bildelning

I mars 2021 startade Rulla tillsammans med svensk Volvo- och Renaulthandeln. Rulla startades för att kunna erbjudande bil - privat, i tjänsten eller för bostadsröttsföreningen. En möjlighet för dig som vill göra hållbara val och bruka bil när du behöver utan att äga en.

Hållbara Kunderbjudanden - Cirkulärt

Cirkulärt

Avfallshantering
Återbruk reservdelar

Cellplast

Vi försöker i möjligaste mån välja produkter med märkningar som till exempel Svanen, Bra miljöval, Rättvisemärkt eller ekologiskt. Att välja bra kvalitet som håller länge är ett mål för oss utifrån ett hållbarhetsperspektiv.