Bildepåns hållbarhetsmål

Vi på Bildepån har utgått från FN:s 16 globala hållbarhetsmål och har valt att fokusera på fem av de globala målen. Bildepån vill vara ett företag i framkant där vårt samhällsansvar är en viktig del. Vi vill vara en del av en hållbar framtid och vara en positiv kraft i vårt samhälle för människor och miljö. Vi har i flera år arbetat med att minska vår miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med energibesparande program i vår verksamhet. Bildepån är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 9001 och 14001. Det krävs ett aktivt förhållningssätt och tydliga målsättningar för att åstadkomma ständiga förbättringar mot en mer hållbar framtid. Vi väljer leverantörer med omsorg och är noga med att våra samarbetspartners och leverantörer lever upp till våra krav på affärsetik, arbetsförhållanden och också har ett fungerande miljö- och kvalitetsarbete. Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att vara ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt företag som värnar om kommande generationer. Vi följer tillämplig miljölagstiftning, tillämpliga föreskrifter och andra krav för att bedriva vår verksamhet så miljöanpassat som möjligt.

Vi är måna om att skapa samarbete och personliga relationer såväl internt mellan medarbetare som externt. Vi tror på människor och allas lika värde. Vi tror på mångfald och vår vision och vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där samtliga anställdas resurser och erfarenheter tillvaratas på bästa sätt.

Bildepån har valt ut fyra focusmål av FNs 17 Globala mål. Läs nedan vad dessa innebär för oss.