Ladda din bil tryggt och säkert hemma

Vi på Bildepån erbjuder en enkel lösning för laddstation i hemmamiljö, monterat och klart till fast pris. Den här laddlösningen är för dig som bor i villa eller radhus och efterfrågar en smart och säker laddning. Laddbox och tillbehör beställs direkt hos oss och en tekniker kontaktar köparen inom 3-5 dagar för att boka upp ett passande tillfälle för en installation.

Skattereducering vid köp av grön teknik

Från den 1 januari 2021 kan du som vill installera en laddbox få skattereduktion upp till 50% av kostnaden.

För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens förälder. Föräldern behöver vara bosatt i Sverige.

Skattereduktionen gäller både arbets- och materialkostnader. Reduktionen för Laddbox samt rot och rut kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt.